Painting – my passion and love. But also the space of most genuine freedom.
For me the creative process is like a journey down the trail of emotions, intuition and imagination.
Vibrant colors and rough texture are closest to my heart. Never ending experiments with technique stimulate my imagination and provide new ideas for spinning colorful tales (for those who are willing to share them with me).
My paintings are born from the fight between intellect and intuition, from the dialogue between the conscious and the subconscious, when visions and concepts are shifting, posing further (sometimes astonishing) challenges. It's like a continuing evolution in the realm of painting. Color, detail, story and fun - that's what you will certainly find in my works :-).

 

  *  *  *

 

Malarstwo – moja pasja i miłość. Ale także przestrzeń prawdziwej wolności. Proces twórczy jest dla mnie jak podróż przebiegająca na szlaku emocji, intuicji, wyobraźni i płótna. Mocne kolory i wyraźna tekstura, to to co jest mi najbliższe. Stałe eksperymentowanie z techniką pobudza wyobraźnię i dostarcza kolejnych pomysłów na snucie kolorowych opowieści. Obrazy rodzą się, ze starcia intelektu z intuicją, dialogu świadomości i podświadomości, kiedy wizje i koncepcje przebudowują się stawiając kolejne wyzwania. To taka malarska, nieustająca ewolucja. Kolor, detal, opowieść, zabawa - właśnie to znajdziecie w moich obrazach :-).

 

                                                                                                                   Agnieszka C. Niezgoda