NOTES FROM THE TIME OF THE PLAGUE 

10.04 – 28.05.2020

Painting cycle of paintings, painted day after day during the coronavirus pandemic. Daily insights spilled on paper. Commentary in the form of newspaper clippings. Every day, two almost identical works.

7 WEEKS

49 TWINS

98 IMAGES

One of the works is always for sale.
The other one stayed with me in the archives.

All works have the same format 42 cm x 29.7 cm (A3) are made on 360 gm2 paper, mixed technique.

ZAPISKI Z CZASU ZARAZY

10.04 – 28.05.2020

Cykl malarski obrazów, malowanych dzień po dniu w czasie pandemii koronawirusa. Codzienne spostrzeżenia przelane na papier. Komentarz w formie wycinków prasowych. Każdego dnia dwie niemal identyczne prace.

7 TYGODNI

49 BLIŹNIAKÓW

98 OBRAZÓW

Jedna z prac zawsze jest na sprzedaż.
Druga zostaje u mnie w archiwum. 

Wszystkie prace mają ten sam format 42 cm x 29,7 cm (A3) wykonane są na papierze 360 gm2, technika mieszana.