The NEW BEGINNING.
Every end is a new beginning. A new day and a blank card of a new history. New opportunities, new decisions and choices. A new hope.

NOWY POCZĄTEK .
Każdy koniec jest nowym początkiem. Nowy dzień i czysta karta nowej historii. Nowe możliwości, nowe decyzje i wybory. Nowa nadzieja.

1 2 3 4 8